Hakkımızda

“Non est vivere sed valere vita est.”

Dünya Sağlık Örgütü anayasasında sağlık şöyle tanımlanmıştır: “Sağlık, sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil; bedence, ruhça ve sosyal yönden tam iyilik halidir.”

Ne yazık ki, dünyanın her yerinde sağlık çalışanları; zorlu bir eğitimi takiben başladıkları mesleklerinde, uzun çalışma saatleri, sosyal ve yönetimsel baskılar, çalışma ortamının getirdiği zorluklar, şiddet gibi nedenlerle gerek fiziksel, gerek de ruhsal sağlıklarını koruyabilmekte güçlükler yaşamaktadırlar. Maslach, tükenmişliği; “İşi gereği insanlarla yoğun bir ilişki içerisinde olan bireylerde görülen duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve düşük kişisel başarı hissi” olarak tanımlamıştır. Medscape National Physician Burnout & Depression Report 2018‘e göre hekimlerin %42‘sinin burnout (tükenmişlik)’ta oldukları, %12‘sinin subklinik depresyonda, %3‘ünün ise ciddi depresyonda oldukları görülmüştür. Tükenmişlik durumunda olan hekim oranı en yüksek olan uzmanlık dalları; Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım, Nöroloji, Aile Hekimliği, Kadın Hastalıkları ve Doğum ve İç Hastalıklarıdır. Kadın Hastalıkları ve Doğum, tükenmişlik ve depresyonun en yüksek oranda bir arada bulunduğu uzmanlık dalı olarak görülmüştür. Genç popülasyonda %35 olan tükenmişlik oranı, 45-54 yaş arası hekimlerde %50‘ye ulaşmaktadır. Tükenmişlik, kadın hekimlerde erkeklere nazaran daha sık görülmektedir. Ülkemizdeki durum da bundan farksızdır.

Derin Soluk’ta amacımız, kendi meslektaşları dışında neredeyse kimse tarafından hakkıyla anlaşılamayan ve desteklenmeyen sağlık çalışanlarının beden ve ruh sağlıklarını geliştirebilmek için yazılı, sesli ve görsel içerik oluşturmaktır.